Nergens in Europa zo veel kinderen met astma door uitlaatgassen

GwennyGwenny Administrator , Gebruiker, Schrijver, Moderator
Bij één op de vijf kinderen met astma in Nederland is de ziekte gerelateerd aan luchtvervuiling door het verkeer. In geen enkel ander Europees land is dat aantal zo hoog. In de grote steden worden uitlaatgassen zelfs verantwoordelijk gehouden voor de helft van de astmagevallen bij kinderen.

Dat blijkt uit onderzoek gepubliceerd in het gerenommeerde medische tijdschrift The Lancet . De uitstoot van stikstofdioxide (NO2) is volgens de wetenschappers de grote boosdoener voor kinderen met de longziekte. Dat gas komt met name in de lucht via de uitlaten van dieselauto’s en vrachtwagens.

In Nederland is astma de meest voorkomende chronische ziekte onder kinderen. Volgens het Longfonds hebben ongeveer 100.000 kinderen tot en met de leeftijd van veertien jaar astma. ,,Kinderen worden dag in, dag uit blootgesteld aan luchtvervuiling. De overheid moet meer doen om ze hiertegen te beschermen’’, stelt directeur Michael Rutgers van het Longfonds, dat vandaag samen met long- en kinderartsen, zorgverleners en wetenschappers de noodklok luidt.

Longarts Hans in 't Veld ziet de gevolgen van luchtvervuiling dagelijks op zijn spreekuur. ,,Stikstofdioxide is echt een sluipmoordenaar. Je ziet het niet, je merkt het niet, maar het veroorzaakt wel ontstekingen in de luchtwegen. Astma ontstaat vaak in de kinderleeftijd. Ik spreek kinderen die het benauwd krijgen bij sporten, kinderen die op mooie zomerdagen niet buiten kunnen spelen en kinderen die zulke prikkelbare luchtwegen hebben dat ze niet weten hoe ze de jaarwisseling moeten doorkomen. Schone lucht kan zo veel leed voorkomen.’’

Stikstofdi­oxi­de is echt een sluipmoor­de­naar. Je ziet het niet, je merkt het niet, maar het veroor­zaakt wel ontstekin­gen in de luchtwegen

Schone Lucht Akkoord
Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) werkt aan een Schone Lucht Akkoord, met als doel om ‘vijftig procent gezondheidswinst te realiseren in 2030 ten op zicht van 2016’.

Hoewel de luchtvervuiling sinds 1990 ongeveer is gehalveerd, overlijden jaarlijks nog altijd 11.000 mensen in Nederland aan de gevolgen. Gemiddeld leven Nederlanders negen maanden korter door luchtverontreiniging, maar de verschillen zijn groot. Het aantal slachtoffers is het grootst in de grote steden, de Randstad, langs drukke wegen en in de omgeving van veehouderijen. Daar kan het levensduurverlies oplopen tot achttien maanden, terwijl het in de schoonste gebieden van Nederland 'slechts’ vier maanden bedraagt.

Zo'n 1,2 miljoen Nederlanders kampen bovendien met een longziekte. ,,Luchtverontreiniging tast ook de kwaliteit van leven aan en heeft impact op de natuur’’, stelde minister Van Veldhoven begin deze zomer in een brief aan de Tweede Kamer. Ze wijst erop dat luchtverontreiniging, na roken, de grootste veroorzaker is van ziektekosten in Nederland.

De daling van de concentratie stikstofdioxide in de lucht is de laatste jaren gestagneerd. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) neemt het aandeel stikstofdioxide in uitlaatgassen juist toe door maatregelen die de hoeveelheid fijnstof moeten verlagen. Daarnaast is het drukker geworden op de Nederlandse wegen.

Roep om snellere aanpak grote vervuilers
Het Longfonds, de longartsen en wetenschappers pleiten ervoor om scholen, kinderdagverblijven en sportvelden niet langs snelwegen te plaatsen en de grote vervuilers sneller aan te pakken. Daarnaast wijzen ze erop dat de beoogde gezondheidswinst met maatregelen als het verlagen van de maximumsnelheid op snelwegen en invoering van een kilometerheffing veel sneller kan worden gerealiseerd dan in 2030. ,,Onze lucht kan en moet simpelweg schoner’', zegt directeur Michael Rutgers van het Longfonds. ,,De rijksoverheid moet daarin de regie nemen.’’

Onze lucht kan en moet simpelweg schoner. De rijksover­heid moet daarin de regie nemen

Michael Rutgers van het Longfonds

De Tweede Kamer debatteert donderdag over het Schone Lucht Akkoord. Kamerleden krijgen vandaag een petitie overhandigd met de roep om ambitieuzere maatregelen, die is ondertekend door onder andere het Longfonds, de Hartstichting en beroepsverenigingen van longartsen, cardiologen, kinderartsen, huisartsen en longverpleegkundigen.

Zij wijzen erop dat ook de industrie, veehouderij en bijvoorbeeld houtkachels grote veroorzakers zijn van luchtvervuiling. De overheid kan dat probleem niet alleen oplossen, benadrukt longarts In ‘t Veld. ,,Als consumenten, met onze auto's en houtkachels, zijn wij allemaal luchtvervuilers. Het goede nieuws is dat we daarmee ook deel zijn van de oplossing.’’

Bron: AD.nl

Reacties

 • emsepemsemsepems Gebruiker
  Heftig nieuws!
 • GwennyGwenny Administrator , Gebruiker, Schrijver, Moderator
  Ja heftig he ....
 • ballingballing Gebruiker
  Dat wisten we dus allemaal allang maar het is goed dat dit weer eens onder de aandacht wordt gebracht.

  Nederland is een van de dichtst bevolkte gebieden van Europa en elke dag nodigen wij meer mensen uit om hier te komen wonen. Alleen al daarom is gelimiteerde instroom van levensbelang.

  Ik ben ook een groot voorstander van de energietransitie. We moeten van fossiele brandstof af.
  Niet vanwege het klimaat en het pathetische "redden van de planeet" maar vanwege onze gezondheid.

  De manier waarop dat nu geschiedt is echter de meest inefficiënte en kostbaarste.
  Windmolens zijn niet alleen verwoestend voor de natuur maar vernietigen ook ons mooie cultuurlandschap.
  In Duitsland noemt men deze "Steuerverschrotter" (belastingvernietinger) en dat zijn ze ook.
  Bovendien is deze middeleeuwse techniek bijzonder kostbaar en kan ook nooit winstgevend gemaakt worden omdat deze onbetrouwbaar is en nooit genoeg kan opbrengen..
  Zonne-energie kan natuurkundig al helemaal nooit kostenefficiënt gemaakt worden.
  De huidige aanpak sloopt bovendien de welvaart en vernietigd hele bedrijfstakken (bouw!).
  Helaas is het zo dat fossiele brandstoffen de meeste energiedichtheid heeft en daarmee zeer efficiënt is.

  Beter zou zijn om reeds beschikbare schone energiebronnen in te zetten zoals thoriumreactoren die wel voldoende in staat zijn de groeiende vraag naar elektriciteit te leveren.
  Met zes of zeven van dit soort reactoren kunnen we nog jaren vooruit en kunnen als overgangsfase worden gezien naar het moment dat (koude?)kernfusie grootschalig ingezet kan worden.
  Zelfs het IPCC (VN klimaatorganisatie) begint nu in te zien dat kernenergie (uranium/thorium) de enige oplossing voor het energieprobleem is.

  Tijd voor een realistische, rationele en pragmatische aanpak.
 • emsepemsemsepems Gebruiker
  balling, bel even met Rutte ;-)
 • ballingballing Gebruiker
  #5 edited september 2019
  Die man die zijn politieke opponenten vervolgd?
  Heb gelukkig z'n nummer niet.

  Van de politiek hebben we niets te verwachten.
  Uit het typische corporatistische gepolder, zullen wat halfzachte maatregeltjes worden getroffen van minder autootje hier en minder koetje daar en daar blijft het dan bij. Meer zit er niet in.

 • goudvisjegoudvisje Gebruiker
  Echt heftig, was idd laatst op t nieuws, vooral de randstad, wanneer je op bepaalde plekken daar een paar uur was stond gelijk aan 15 sigaretten roken, echt heftig te lezen!
  Tja de politiek moet missch wat doen maar wij met ons allen ook denk ik, we willen teveel ben ik bang, al heb ik er alleen mn hondeboerenverstand van.
  Verander de wereld begin bij jezelf, blijft een mooie in dit!
 • marlenmarlen Gebruiker
  't Was in de jaren tachtig al bekend!

  Nu er eindelijk goed onderzoek naar gedaan is, kan pas besproken worden om er ooit......... misschien, eens iets tegen te gaan doen.

  @ balling, kernenergie? Vergeet Fukushima niet.
 • ballingballing Gebruiker
  @marlen
  Thorium is veel veiliger. Er kan daarbij geen meltdown plaatsvonden en de atomaire halveringstijd is vele malen hoger dan bij uranium. Het afval moet vervolgens maar 300 jaar opgeborgen worden ipv. de 3000 jaar bij uranium.

  In Fukushima zijn welgeteld 0 mensen omgekomen.
  De delving van steenkool levert vele duizenden doden per jaar op.
  Dus met die "onveiligheid" van kernenergie valt 't wel mee.
 • TamiaTamia Gebruiker
  Dat luchtvervuiling een trigger is die astma uit kan lokken, is inderdaad niet echt nieuw, maar ik vind het altijd wel leuk te lezen dat er aandacht aan besteed wordt. Ben alleen wat verbaasd dat er enkel over stikstofoxide gesproken wordt en niet over ultrafijnstof.

  @balling @marlen Ik geloof persoonlijk ook wel in thoriumcentrales, al is dit echt nog niet voor morgen. De techniek staat momenteel gewoon nog niet op punt.
 • marlenmarlen Gebruiker
  @ balling

  Artikel in 'The Guardian' vandaag.

  Japan zal grote hoeveelheden besmet water van Fukushima in de Oceaan moeten lozen, heeft de Japanse minister van milieu gezegd.

  Meer dan een miljoen ton besmet water heeft zich opgehoopt op het terrein na de tsunami en de meltdown in 2011.

 • marlenmarlen Gebruiker
  @ Tamia

  In Nederland lees je er niks over, maar in Engeland zijn al lang microdeeltjes plastic in menselijke lichamen aangetroffen.
 • ballingballing Gebruiker
  #12 edited september 2019
  Klopt @marlen
  We reageren op dat soort berichten nogal spastisch, geïndoctrineerd als we zijn door de Groene Maffia.
  Natuurlijk is zo'n lozing een belasting voor de natuur en had zo'n centrale nooit op een geologische breuklijn mogen worden gebouwd.
  Maar hoe dan ook is het veel gevaarlijker het zo dicht bij de bewoonde wereld te laten liggen.
  Dan kunnen er echt ongelukken gebeuren.
  Dat we zuinig moeten zijn op ons milieu staat buiten kijf maar de veiligheid van de mens is het hoogste goed.
  De natuur laten prevaleren boven de mens is een waanzinnige gedachtegang die alleen maar kan voortkomen uit de zieke geesten van extremisten.

  Laat onverlet dat het probleem van het opstoken van fossiele brandstoffen zo snel mogelijk moet worden beperkt. CO2 (plantenvoedsel!) en stikstof ( 78%!) aanwijzen als de grote boosdoeners is zeer misleidend en dient vooral politieke en economische doelen. Maar zijn een (klein?) deel van het probleem. Fijnstof en ultra-fijnstof als gevolg van verbranding is een veel groter probleem. Dat is nl dat waar mensen aan dood gaan.

  Zoals al eerder aangehaald is het op z'n minst teleurstellend dat ondanks het feit dat schone en werkelijk functionerende alternatieve energiebronnen voor handen zijn daar nauwelijks in wordt geïnvesteerd.
  Wat zouden ze blij zijn bij ITER (kernfusiereactor) met al die honderden miljarden die nu verkwist worden aan windmolens en zonnepanelen.

  Men wil helemaal geen oplossing voor milieuproblemen. Men wil alleen nieuwe verdienmodellen. Men wil alleen maar winst maken.
  Echte oplossingen komen daarom nooit aan bod. Het zou te veel mensen brodeloos maken.

  Follow The Money!
 • Mamv2Mamv2 Gebruiker
  Echt verbazen doet het me niet. Ik ben zelf geboren in de jaren 80 en heb vanaf jongs af aan al astma. Toen werd mijn moeder al benaderd of wij aan dat soort onderzoeken mee wilden doen. Ook zijn wij toen benaderd of wij aan een onderzoek wilden meewerken aan een onderzoek omdat wij vlakbij een groot vliegveld wonen. Dit hebben wij toen niet gedaan, omdat mijn vader in die branche werkt.
  Nu heeft mijn kind astma en 2 aangeboren longafwijkingen, als wij ook benaderd zouden worden zou ik er wel aan mee werken. Ik geloof daarom ook zeker dat het een geldkwestie is helaas.
Log in of Registreer om te reageren.