Toekomst hooggebergtebehandeling in Astmacentrum Davos verzekerd

Dit topic is gesloten
MarkMark Gebruiker
edited april 2011 in Longrevalidatiecentra
Op 25 oktober 2005 hebben Frank Weller (bestuurder KBCZ) namens het Astmacentrum Davos en Hans Wiegel, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, in bijzijn van Minister Hoogervorst, een overeenkomst getekend waarmee de behandeling van astmapatiënten in de hooggebergtekliniek in Davos voor een periode van drie jaar wordt gegarandeerd. 

De bijeenkomst, die een half uur duurde, vond plaats in de VIP-room van het ministerie van VWS in Den Haag. Namens de KBCZ waren - naast Frank Weller - ook Bodes de Vries (directeur bedrijfsvoering KBCZ) en, uit Davos, Roderick Janssens (zorgcoördinator Astmacentrum Davos) aanwezig. Verder waren de twee (oud)-patiënten Margreet van Roest en Nienke Sliedecht, die behandeld zijn in het Astmacentrum Davos, aanwezig om vanuit het perspectief van de patiënt iets over het Astmacentrum Davos te vertellen. Ingrid Reijnen was namens de Centrale Cliënten Raad naar Den Haag gekomen. Onder de overige aanwezigen bevonden zich medewerkers van het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en Zorgverzekeraar Agis.

Nadat de minister zijn entree had gemaakt en plaats had genomen aan de grote tafel, begon Margreet van Roest te vertellen: “Ik ben vijf keer opgenomen in Davos. De laatste keer was in het nieuwe gebouw. Met gemengde gevoelens ging ik naar Davos. Maar eenmaal aangekomen in de Wolfgang Kliniek was ik zeer verrast: mooie, schone, lichte ruimtes en een prachtige eigen kamer met eigen sanitair.” Margreet van Roest besloot haar verhaal door haar tijd in Davos een ‘opname met toekomst’ te noemen. “Ik hoop dat ik u heb kunnen laten zien welke bijdrage Davos aan mijn toekomst heeft geleverd. Verder hoop ik dat er een lange en gezonde toekomst zal zijn voor het Astmacentrum Davos, waardoor er voor veel patiënten met ernstig astma ook weer een toekomst zal zijn.” Ook Nienke Sliedrecht sprak haar waardering uit voor de behandeling in Davos: “Ik ben nu gewoon van mijn problemen af, het gaat goed!”.

Vervolgens vertelde Frank Weller over de verhuizing naar de nieuwe locatie in Davos. De verhuizing was noodzakelijk om de noodzakelijke kostenreductie te realiseren. “Maar”, sprak Frank Weller, “we hebben afscheid moeten nemen van een erfgoed, en dat is niet altijd gemakkelijk. De transitie is goed verlopen. In buitengewoon goed en constructief overleg hebben we deze oplossing weten te bereiken.” Verder benadrukte hij het belang van de hooggebergtebehandeling: “Het zorgaanbod in Davos is uniek, er zijn geen alternatieven. Het is daarom van belang de behandeling ook in de toekomst te kunnen garanderen.”

Hans Wiegel reageerde met de stelling dat doorgaan in het oude, (te) kostbare gebouw niet langer mogelijk was. “Er is een veranderingstraject gestart. Een nieuwe locatie is gerealiseerd. Dankzij een grote, gezamenlijke inzet kunt u nu verder met het behandelen van patiënten in het Astmacentrum Davos.”

Na deze positieve uitlatingen van zowel het Astmacentrum Davos als de Zorgverzekeraars Nederland zetten Frank Weller en Hans Wiegel hun handtekening onder het convenant. Hiermee is de toekomst van het Astmacentrum Davos voor de periode januari 2005 tot december 2007 verzekerd.

Na de ondertekening nam Minister Hoogervorst kort het woord. Hij sprak waardering uit voor de constructieve oplossing die beide partijen - gezamenlijk - hebben gevonden. “Ik vind het geweldig dat het Astmacentrum Davos zelf op deze manier verbeteringen heeft kunnen doorvoeren. Ook de Zorgverzekeraars Nederland hebben zich van hun maatschappelijke taak gekweten, en betrokkenheid getoond.” Verder bedankte hij de (oud)-patiënten voor het weergeven van hun kant van het verhaal: “Het is goed om ook de hele persoonlijke ervaringen eens te horen”. Met de wens het resultaat van de veranderingen in Davos graag eens met eigen ogen te willen bekijken, besloot Minister Hoogervorst de bijeenkomst.

Bron: nederland-davos.nl
Dit topic is gesloten