piekbelasters

03-08-2023 om 09:04 uur

Dag allemaal,

Ik woon in een omgeving met erg veel piekbelasters. Is er iets bekend over het 'uitlokken' van longfibrose door de uitstoot van de veehouderijsector (fijnstof, stikstof, ...)?

Groeten,

Wim

Login of registreer om te reageren
07-08-2023 om 09:46 uur

Hallo Wim,

We hebben je vraag even voorgelegd aan ons team Gezond Leven en zij gaven volgende reactie:

Bij Longfonds is geen onderzoek bekend waarin specifiek is gekeken naar de relatie tussen longfibrose en uitstoot door veehouderijen. 

Voor longfibrose geldt dat de oorzaak ervan vaak niet bekend is. Inademing van allerlei stoffen kan wel een oorzaak zijn, net als bijvoorbeeld het gebruik van sommige medicijnen of een onderliggende auto-immuunziekte (zoals reuma). Ook is bekend dat mensen die in de agrarische sector werken - zoals champignonkwekers, bakkers en rozenkwekers - longfibrose kunnen krijgen door het inademen van organische stoffen, zoals schimmels. Op de website van de Longfibrose Patiëntenvereniging is meer informatie beschikbaar over longfibrose, zie: Longfibrose patiëntenvereniging - Longfibrose.nl. Een specifiek antwoord op uw vraag kunnen we hier echter niet uit afleiden. 

Het RIVM doet onderzoek naar de effecten van veehouderij voor de gezondheid, onder meer via het programma ‘Veehouderij en Gezondheid’. Dit programma is bedoeld om meer kennis te krijgen over de gezondheid van mensen die in de buurt van veehouderijen wonen. Wellicht leveren deze onderzoeken wel meer specifieke inzichten op. Zie: Veehouderij en gezondheid omwonenden (VGO) | RIVM

Met vriendelijke groet,

Advieslijn

Login of registreer om te reageren