Huisregels

Het Longforum is een plek waar je veilig en betrouwbaar informatie en ervaringen kunt delen met elkaar. Voor het gebruik van het forum via de website Longforum.nl gelden een aantal huisregels. Lees deze huisregels voordat je deelneemt aan het forum. We behouden ons het recht voor om de huisregels op ieder moment te wijzigen. Deze wijzigingen maken we hier bekend. 

Afbeelding

Gespreksthema’s, gesprekken, reacties

 • Plaats je vraag of gesprek bij het passende gespreksthema. Door een titel te kiezen die past bij het onderwerp, weet iedereen waar jouw vraag/gesprek over gaat.
 • Het is niet de bedoeling dat je meerdere keren eenzelfde gesprek opent, dubbele gesprekken worden dan ook verwijderd.
 • Wil je reageren op een reactie in een gesprek in plaats van op de oorspronkelijke vraag of stelling? Citeer dan de reactie waar je op wil reageren.
 • Reageer op het onderwerp van het gesprek. Wil je iets vragen of delen wat over een ander onderwerp gaat, start dan een nieuw gesprek met een nieuwe titel.
 • Neem in je berichten geen lange passages uit andere gesprekken over, maar verwijs naar de betreffende teksten.
 • Het is niet toegestaan om teksten te citeren of te kopiëren die je van andere websites hebt gehaald. Je kunt wel een link met bronvermelding plaatsen als verwijzing naar de website waar de tekst staat.

Toon en taalgebruik

 • Iedereen is vrij om zijn of haar mening op een fatsoenlijke manier te uiten op het Longforum: respecteer elkaars mening en reageer op een constructieve manier op berichten of vragen.
 • Het Longforum is er voor iedereen en we willen niemand kwetsen. Gebruik daarom geen scheld- of vloekwoorden en plaats geen agressieve, bedreigende, obscene, racistische, vulgaire, haatdragende en ongepaste reacties.
 • Alle bijdragen op het Longforum zijn in het Nederlands: wil je iets in een andere taal schrijven, plaats dan zelf ook een vertaling erbij zodat iedereen je bericht kan begrijpen.

Reclame en verkoop

Het is niet toegestaan om reclame te maken voor een product, dienst, merk, zorgverlener of website. Je kunt wel op een informatieve manier verwijzen naar een website als je iemand die een vraag heeft gesteld wilt helpen. Ook is het niet toegestaan om spullen te verkopen op het forum. Dit geldt zowel voor commerciële bedrijven als voor particuliere verkoop  

Alternatieve en/of aanvullende geneeswijzen

Discussies over alternatieve en/of aanvullende geneeswijzen zijn toegestaan. Let wel op de volgende huisregels. Het is niet toegestaan om:

 • alternatieve, aanvullende en/of experimentele behandelingen te promoten als vervanging van reguliere behandelingen die in overleg met de arts zijn gestart.
 • anderen aan te moedigen te stoppen met hun behandeling die in overleg met de arts is gestart.
 • genezing te beloven.
 • onbevoegde artsen aan te prijzen als behandelaar.
 • jezelf als behandelaar aan te bieden en/of zelfgemaakte middeltjes aan te bieden. 

Enquêtes en onderzoek, mediaverzoeken

Het Longforum is een platform voor mensen met een longziekte en hun omgeving, waar we met elkaar ervaringen uitwisselen en elkaars vragen beantwoorden. Het is eigenlijk geen plek voor oproepen en onderzoeken. Daarom zijn we erg selectief in het accepteren van oproepen. Het plaatsen van oproepen mag alleen in het betreffende gesprekthema en met goedkeuring van Longfonds Je kunt de aanvraag om een onderzoek of enquête indienen via info@longforum.nl. Stuur bij je aanvraag de vragenlijst van het onderzoek of de link van de enquête mee. 

Bij de meest gestelde vragen lees je waar je verzoek aan dient te voldoen.

Behandelaars en ziekenhuizen bespreken

Het Longforum is geen beoordelings- en reviewsite voor zorgverleners. Natuurlijk kun je wel je eigen ervaringen met anderen delen. Probeer je reactie genuanceerd te schrijven en onderbouw je mening: waarom vind je iets goed of juist niet goed? Schrijf geen verwijten of negatieve reacties die gaan over een specifieke zorgverlener: hij of zij kan niet reageren op jouw bericht in verband met de geheimhoudingsplicht.

Intellectuele eigendomsrechten en persoonsgegevens

 • Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Longfonds is het niet toegestaan (onderdelen van) de website, waaronder berichten uit blogs, discussiegroepen, profielen of andere teksten, te kopiëren, verspreiden, wijzigen of op welke wijze dan ook in een ander document, website of andere materialen te verwerken of op enige andere wijze ter beschikking te stellen aan derden.
 • Het is niet toegestaan artikelen, blogs of andere materialen op de website te plaatsen die inbreuk maken op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.
 • Het is niet toegestaan andermans naam aan te nemen, je voor iemand anders uit te geven, een organisatienaam als gebruikersnaam te nemen of onterecht de suggestie te wekken een zorgverlener te zijn.
 • Het is niet toegestaan namen, adressen, telefoonnummers, andere persoonlijke gegevens of foto’s van natuurlijke personen te vermelden, verspreiden of op een andere wijze openbaar te maken, tenzij de betreffende persoon daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

Optreden van de moderatoren

De moderatoren zorgen voor een veilig en betrouwbaar forum. Ze bewaken de kwaliteit van het Longforum. Bij handelingen in strijd met de huisregels of bij ander onrechtmatig of strafbaar handelen zijn de moderatoren gerechtigd in te grijpen. Bijvoorbeeld door een bericht of informatie te verwijderen of een deelnemer te waarschuwen. De crew treedt op als er sprake is van:

 • beledigende en kwetsende uitspraken over andere deelnemers, crew en de organisatie van het Longforum en/of Longfonds.
 • het achtervolgen van een deelnemer of moderator door persoonlijke berichten te sturen of een deelnemer of moderator te bespreken in een openbaar bericht.
 • het plaatsen van virussen.
 • het gebruiken van persoonsgegevens in strijd met deze huisregels (zie: intellectuele eigendomsrechten en persoonsgegevens).
 • het plaatsen van of linken naar ongewenst materiaal, zoals onder andere pornografische afbeeldingen of racistische en discriminerende uitlatingen.
 • het plaatsen van of linken naar bestanden of bestandslocaties waar een copyright op zit.
 • het maken van reclame voor een website, product, dienst, zorgverlener of organisatie, ook niet door middel van een gebruikersnaam
 • het hebben van meerdere accounts. Elk forumlid mag maar één account hebben.
 • het plaatsen van oproepen voor onderzoeken zonder toestemming.

Privacy policy

 • De gegevens waarmee je jouw account hebt aangevraagd kunnen op verzoek worden verwijderd of gewijzigd.
 • Het team mag altijd ingrijpen waar nodig en mag berichten naar eigen inzicht beoordelen en aanpassen.
 • De berichten die je plaatst, kunnen gedurende beperkte tijd door jezelf worden gewijzigd. Na deze periode kunnen berichten in principe niet meer worden verwijderd. Wanneer dat noodzakelijk is, kan de crew een bericht aanpassen.
 • Het Longforum is niet aansprakelijk voor de door leden geplaatste inhoud van de site.
 • Persoonlijke gegevens zullen niet aan anderen worden doorgegeven.
 • Wanneer je je account twee jaar niet hebt gebruikt, dan zal deze zonder mededeling worden verwijderd. Je geposte berichten blijven daarbij wel bestaan, maar worden geanonimiseerd.
 • De inhoud van dit privacybeleid kan op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, worden gewijzigd.

Let op: Alle berichten die je op het forum plaatst zijn zichtbaar voor iedereen en terug te vinden via zoekmachines. Gebruik daarom geen gegevens die naar jou of je naasten terug te leiden zijn. Ook adviseren we je in berichten geen persoonlijke medische informatie achter te laten zoals je naam, telefoonnummer of e-mailadres.

Disclaimer

Aanvullend op deze huisregels is ook de disclaimer van het Longfonds van kracht.

Bij overtreding van de regels kan het team je de toegang tot het Longforum ontzeggen.