Oude recepten / menu's

MarcusMarcus Gebruiker
edited maart 2015 in Vrije tijd / hobby
[size=12pt]Oude recepten / menu's[/size]

Al sinds mijn jeugd is het een hobby om heel oude recepten en menu's te maken en te verzamelen en maak ik hele oude gerechten met vrienden een paar keer per jaar. Soms zie je Robert Kranenburg bij "De Wereld Draait Door" met oude en authentieke gerechten of recepturen geweldig gewoon. Velen weten inmiddels wel dat ik behoorlijk wat menu's en receptenboeken in de boekenkast heb, de oudste zijn uit de 17e eeuw en hand geschreven, inmiddels een behoorlijk aantal zo een 3500 boeken en rond de 400 menu's.

Zo kreeg ik tijd terug de vraag of ik mee wilde helpen met de collectie van de bibliotheek van New York met inbrengen van menu's, Het is een geweldige data bank die terug gaat tot 1840 en zo een 50.000 menu's beslaat en de grootste collectie ter wereld is. Liefst bezoek ik dat soort collecties live natuurlijk.

jpeg&svc.scale=1800,0&svc.rotate=0

jpeg&svc.scale=1800,0&svc.rotate=0

De databank van de bibliotheek van New York vind je hier

Reacties

 • zoefiezoefie Gebruiker
  Gaaf zeg! Fried pudding??? haha  Maar jij hebt echt een boek uit de 17 de eeuw? Geweldig zeg.
 • MarcusMarcus Gebruiker
  Ja, alleen valt soms moeilijk uit dat soort geschriften en boeken te koken. De 17e-eeuwse en latere spelling en taal is niet altijd eenvoudig ook moet je de oude gewichten en inhoudsmaten steeds omrekenen. Heb je recepten uit bepaalde streken of landen dan zijn de gewichten en maten soms zelfs streek of land gebonden. Ook staan er vaak de kook- of baktijd en temperaturen niet bij. Dus je kan je indenken dat het beslist niet makkelijk is maar wel des te leuker en je komt altijd van alles aan vreemdsoortige zaken tegen. Ook is het altijd erg interessant wat voor keukengerei er gebruikt werd ook daar heb ik inmiddels een redelijke verzameling van. Dan kom ik weer een boek, een hand gesneden koekplank uit 1800 of 1900, een kookpot, een kurkentrekker of een leuke aardewerken puddingvorm tegen, soms verkoop ik weer een ander anders krijg ik ruimte problemen. Afijn heb altijd het gevoel dat het eindeloos is en heb er een hoop plezier en fun van.
 • maraikiemaraikie Gebruiker
  Fantastisch!
 • zoefiezoefie Gebruiker
  ik vind het feit dat je een boek hebt uit de 17 de eeuw al ongelooflijk.Als je je dan bedenkt hoeveel verschillende soorten mensen dat boek hebben gehad en wat het heeft doorstaan!Ik vind dat super!
 • MarcusMarcus Gebruiker
  Is ook geweldig, het werkje was nog niet eens echt duur. Het oudste kook manuscript dat bekend is komt uit de 4e eeuw en is het Kookboek van Apicius, De re coquinaria (‘Kookboek’) dit kookboek is volledig toegankelijk en vertaald en is een geweldig boek. De kern van het kookboek gaat echter terug op een receptenverzameling uit de eerste eeuw. Heb een papieren kopie in de kast staan natuurlijk maar een web site met alles van en over dit Romeinse kookboek vind je hier.

  Zelfs vertalingen zijn soms nog heel lastig te begrijpen ... hier een vertaling van een recept uit "Eenen seer schoonen ende excellenten Cocboeck" van Carolus Battus, Dordrecht 1593

  Om eenen entvogel seer excelent met den cruyde te stoven.

  Neemt den vogel als het inghewant uut is ende gewassen is, siet hem dan in schoon water met wat souts, schoongheschuymt ten halven, daerna verslaet hem ende doet in eenen schoonen pot van denselven sope of hamelensop sonder vet met een goede schijve boter ende vullet in den vogel eenen ajuyn, petercely, roosemarijn, nagelen ende tymus al cleyngescherft ende wat specx cleyngesneden. Doet dit tsamen in den voghel ende giet in den vogel ooc wat azijns ende legt hem dan int sop alst siedt. Daerna doet in een fijn doecxken gengeber, peper, foelie ende nagelen, bindet toe ende werpet in den pot. Latet dan tsamen stoven totdat het ghenoech is. Wildyt soet hebben, so doet wat suyckers int sop ende als ghy hem oprecht so legt de specerie al heel in de schotel op den vogel. Snijt den gengeber in ronde schijfkens ende legt hem op de cant van de schotel ende dient hem ter tafel. Het sweem moechdy oock dus stoven ende als ghy boter neemt, so en behoeft ghy geen speck te nemen.

  In de vertaling van het recept is het midden Nederlands al heel erg aangepast aan het moderne Nederlands maar dan nog is het erg lastig. Zo krijg je denk ik al met al een aardige indruk van mijn "gekte".


Log in of Registreer om te reageren.